หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ

49209863_1967974139916494_1232910915398008832_o

ฉันรักประเทศไทย ทุกอย่างในความเป็นไทยทั้งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีใครเหมือนมีดีมากมายทั้งทรัพยากรธรรมชาติ อาหารการกิน วิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9 แต่คนไทยรุ่นใหม่กลับมองไม่เห็นค่า ตามค่านิยมจอมปลอมพวกฝรั่ง ทั้งอาหารการกินและประเพณีของชาติอื่น จนบางครั้งทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียไป ทั้งวัฒนธรรมที่ดีกลับถูกแทรกแซงให้แปรเปลี่ยน พฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ การแต่งตัวของวัยรุ่นที่วาดหวิวจนเลยเถิด ผู้คนที่ใจร้อนขึ้นทุกวัน จิตใจขาดการขัดเกลาเช่นคนในสมัยก่อนที่มีความเมตตาใจเย็นกิริยามารยาทอ่อนน้อม น่ารักแบบไทยๆ เพราะคนในสมัยก่อนอยู่ในร่องในรอยของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม ที่ว่าน้องเคารพพี่ พี่ดูแลน้อง ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ ถึงได้รับฉายาว่า สยามเมืองยิ้ม   

Create your website at WordPress.com
เริ่มได้
%d bloggers like this: