เหรียญโลกธาตุ อาจารย์เหลี้ยม นาโยง จ.ตรัง

บางคนได้ยินว่าผมชอบพระเครื่องก็พากันหัวเราะกัน แต่ผมไม่ถือสาพวกเขาหรอกเพราะผมเข้าใจ คนเรามีความนึกคิดไม่เหมือนกัน ที่ผมชอบเพราะพระเครื่อง วัตถุมงคลต่างๆ มีทั้งพุทธศิลป์ มีความสวยงาม มีพุทธคุณ พุทธพาณิช วัตถุมงคลทำให้ผมเป็นคนใจเย็นขึ้น เปลี่ยนเป็นคนเฮฮาบางครั้งก็เฮฮาเกินไป และผมคิดว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพราะจำความได้ผมก็ชอบสิ่งเหล่านี้แล้ว  ตั้งผมอายุ2 ขวบยายเล่าว่าได้พาผมไปสวนโมกข์ ไปกราบท่านพระพุทธธาตุพิขุ เผลอแปปเดียวผมคลานไปอยู่ในตักท่านแล้ว ผมเลยเชื่อว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้  การชอบวัตถุมงคลก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์วัตถุโบราณของชาติอย่างหนึ่ง