ฉันเกิดในประเทศไทย ฉันรักความเป็นไทย ฉันนับถือศาสนาพุทธ และฉันรักและจะไม่ให้ใครมาทำลายสร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาของผมแน่นอน ส่วนตัวผมคิดว่าศาสนาเราคือหนทางที่จะทำให้ผมความสุขที่แท้จริง เป็นทางที่จำทำให้หลุดจากวัฏจักรสงสาร แต่แน่นอนว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องมีตัวนำทาง ยึดปฏิบัติ แนวทางให้ไปสู่นิพาน นั้นคือพระเครื่อง วัตถุมงคลต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือกลอุบายอย่างหนึ่งที่มีให้คนมุ้งเน้นไปทางที่ดี ให้คนมีศีลทำ ยึดเหนี่ยวจิตใน ห่วงเวลาที่จะทำสิ่งไม่ดี ก็จะได้เห็นพระเตือนสติอยู่ เผื่อมันจะมีสติขึ้นมาให้หยุดทำสะ สำหรับผมคือสิ่งเหล่านี้คือของดี สิ่งดีงามเสมอ บางคนสมัยนี้มองเป็นเรื่องงมงาย ไม่เชื่อถือละเลย บ้างก็ว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอน จริงอยู่แต่หารู้ไม่ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่เหล่านักบวช ครูบาอาจารย์ ต่างๆสร้างขึ้นเพื่อเป็นกลที่นำใจคนให้สูงขึ้น มีศีลธรรม คนในสมัยนี้ขาดปัญญา มีแต่ความรู้ ทำให้จิตใจต่ำโสม คิดแต่เรื่องแย่ๆ สร้างแต่ความทุกข์ให้กันและกัน หากคนไทยยังเป็นแบบนี้ ต่อไปจะทำให้ประเทศไทยถึงวิบัติแน่นอน ขอฝากข้อคิดไว้ว่า คนเราต้องฝึกปัญญาให้มากกว่าความรู้มากกว่สองเท่าเผื่อไว้แยกแยะถูกผิดให้ได้